หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

pngegg.png

ไตรมาสที่ 2